Jesteśmy odpowiednio przeszkoleni i wyposażeni do transportu Twoich ładunków niebezpiecznych

Gefahrgut - Emons Spedition & Logistik

 

 • 100 % własnej floty pojazdów posiada na stanie wyposażenia ADR
 • 100 % kierowców posiada zawsze aktualne zaświadczenia ADR
 • 90 % podwykonawców także posiada wyposażenie i zaświadczenia ADR
 • Codzienna kontrola
 • regularne szkolenia pracowników pionu handlowego i gospodarczego

Dysponując wiedzą w zakresie ustawowych przepisów odpowiednim wyposażeniem, przewieziemy Twoje towary pewnie i niezawodnie do celu – niezależnie od klasy ładunku niebezpiecznego.

Jako zleceniodawca musisz zadbać o dokładne zadeklarowanie, oznakowanie i właściwe zapakowanie ładunków niebezpiecznych. Oto przegląd klas ładunków niebezpiecznych:
 

 • Klasa 1: Materiały wybuchowe
 • Klasa 2: Gazy
 • Klasa 3: materiały ciekłe – ciecze łatwopalne
 • Klasa 4: substancje stałe łatwopalne (4.1) / substancje i materiały samozapalne (4.2) / materiały, substancje, które w zetknięciu z wodą wydzielają gazy palne (4.3)
 • Klasa 5: łatwopalne substancje utleniające (5.1) / nadtlenki organiczne (5.2)
 • Klasa 6: substancje toksyczne (6.1) / substancje zakaźne (6.2)
 • Klasa 7: materiały promieniotwórcze / radioaktywne
 • Klasa 8: materiały żrące
 • Klasa 9: różne inne materiały i przedmioty niebezpieczne

Twój osobisty kontakt z naszym doradcą do spraw ładunków niebezpiecznych

IMG_3457_small
 • Eksperci do spraw klas ładunków niebezpiecznych i przepisów transportowych w każdym oddziale
 • Osoba kontaktowa

 

„Nasi specjaliści do spraw transportu ładunków niebezpiecznych są regularnie szkoleni. Służą Tobie osobiście fachową wiedzą i doświadczeniem.
Przedstaw nam swój problem, a my, wspólnie z Tobą, znajdziemy bezpieczną drogę dla przetransportowania ładunku.“