Usługi w zakresie przewozu towarów

Zoll-Dienste: Verzollung bzw. Zollabwicklung Ihrer Import- und Export-Sendungen - Emons Spedition & Logistik
 • pełny serwis usług celnych
 • własne składy celne i zakłady przewozowe
 • certyfikowane i połączone w sieć specjalistyczne zakłady
 • seminaria celne i szkolenie pracowników

Gdy istnieje potrzeba załatwienia formalności związanych z importem lub eksportem towarów, fachowego doradztwa lub wykonania zadań związanych z zarządzaniem cłami, firma Emons jest najpewniejszym adresem. Zawsze znamy aktualne porozumienia i rozporządzenia.

Dzięki temu możemy przejąć część twoich obowiązków. Oprócz zwykłego załatwiania formalności celnych oferujemy kompetentne doradztwo celne oraz obszerny serwis zarządzania cłami. Masz pytania i zlecenia? Skontaktuj się z nami. Jako certyfikowany i połączony w sieć specjalistyczny zakład możemy w możliwie krótkim czasie przetransportować Twoje towary do miejsca przeznaczenia.

Nasze doświadczenie i własny skład celny pozwalają nam na całkowite przejęcie Twoich formalności importowych i eksportowych. Także nasze zakłady specjalizujące się w realizacji transportu powietrznego, morskiego i drogowego gwarantują oczekiwaną elastyczność i zdolność działania.

Serwis usług celnych Emons ma szeroki zasięg. Przejmiemy organizację Twego transportu, magazynowanie przesyłek, clenie a także wyjaśnianie skomplikowanych szczegółów związanych z załatwianiem formalności celnych.

Naszą wiedzą i doświadczeniem chętnie się dzielimy. Zamów dla swoich pracowników ściśle dopasowane do Twoich potrzeb szkolenia lub udział w naszych seminariach celnych.

Emons ma rozwiązania dla wszystkich spraw związanych formalnościami celnymi.


Twój gwarant w dziedzinie finansowej wiarygodności, ochrony danych i jakości

AEO-Zertifizierungen der Emons Spedition GmbH, Emons-Rail-Cargo GmbH, Emons Air & Sea GmbH und der Emons Multitransport GmbH
 • najszersze co do zakresu świadectwo AEO „uproszczenia celne/bezpieczeństwo i ochrona“ (AEO F)
 • Zabezpieczenie międzynarodowego łańcucha dostaw
 • Korzyści podczas clenia

Posiadając świadectwo „AEO F“ dla uproszczeń celnych/bezpieczeństwa i ochrony przekazujemy naszym klientom jako „Upoważniony Podmiot Gospodarczy“ związane z tym korzyści. Jako certyfikowane przedsiębiorstwo spedycyjne i logistyczne gwarantujemy finansową wiarygodność, ochronę danych i jakość. Emons jest tym samym częścią całościowego, międzynarodowego łańcucha dostaw „supply chain“.

Ten status niesie ze sobą różne korzyści, między innymi podczas clenia towarów:

 • przesył zredukowanych rekordów danych przy elektronicznym zgłaszaniu za pośrednictwem systemu ATLAS
 • rzadsze kontrole towarów i dokumentów
 • większe bezpieczeństwo i punktualność dzięki optymalizacji procesów
 • lepszą współpracę z urzędami celnymi

znajomość problematyki celnej w zakresie bezpieczeństwa i opłacalności

 • solidne doradztwo celne
 • optymalizację procesów
 • szkolenie Twoich pracowników
 • kompleksowe programy do zarządzania cłami

Naszych klientów wspieramy solidnym doradztwem celnym – zgodnie z indywidualnymi wymogami. To doradztwo obejmuje zarówno optymalizację procesów wwozu i wywozu jak i opracowanie odpowiednich metod. Podstawę strategicznego doradztwa tworzy gruntowna analiza faktycznych procedur w Twoim zakładzie.
Aby móc zapewnić ciągłość i płynność procesów, oferujemy ponadto Twoim pracownikom także praktyczne szkolenia. W ten sposób współpracownicy wykonujący obowiązki związane z importem i eksportem nabiorą fachowych umiejętności niezbędnych do celowego i efektywnego załatwienia wszelkich formalności celnych.

W ramach naszego programu do zarządzania cłami dajemy naszym klientom możliwość pójścia o krok dalej. Niezależnie od tego, czy wyłączenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa ma dotyczyć całości, czy też tylko części formalności związanych z importem i eksportem, zalety są oczywiste.

Według naszego doświadczenia i zwrotnych informacji od naszych klientów, outsourcing zadań związanych z importem eksportem gwarantuje:

 • wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodności
 • unikanie błędów podczas clenia
 • zmniejszenie kosztów i zwiększenie elastyczności

Bez ryzyka – z metodą IT ATLAS

ATLAS - Emons Spedition & Logistik
 • system załatwiania formalności celnych ATLAS
 • zautomatyzowana odprawa i monitorowanie przewozu towarowego
 • doradztwo w zakresie systemu ATLAS compliance

Znaczenie bezpieczeństwa i załatwiania formalności celnych nabrały w ostatnich latach szczególnego znaczenia, szczególnie w dziedzinie wwozu i wywozu z UE. I tak od roku 2011 możliwe są tylko elektroniczne zgłoszenia z wykorzystaniem systemu IT ATLAS.

Ponadto w ramach ochrony antyterrorystycznej i zapewnienia bezpieczeństwa międzynarodowego łańcucha dostaw od roku 2001 należy spełniać tak zwane wymogi compliance. To może spowodować konieczność sprawdzenia przesyłki przy pomocy oprogramowania compliance. Jeżeli tu wystąpią błędy, to mogą mieć one bardzo poważne konsekwencje.

Aby wykluczyć niepotrzebne komplikacje, oferujemy naszym klientom, oprócz doradztwa w zakresie systemu ATLAS, także doradztwo w zakresie compliance. Z wykorzystaniem przekazanej wiedzy można uniknąć opóźnień w transporcie i szkodliwego dla transakcji umieszczenia na listach podmiotów objętych sankcjami.


Przegląd usług celnych Emons

 • doradztwo i szkolenie: cła i kontakty gospodarcze z zagranicą
  • analizy przebiegu, strategie procedur i optymalizacji procesów
  • doradztwo w zakresie systemu ATLAS compliance
  • szkolenie współpracowników i seminaria celne
 • Serwis compliance: ciągłe monitorowanie krajowych i międzynarodowych
  • kontaktów gospodarczych z uwzględnieniem aktualnych list krajów obwinianych o terroryzm lub jego wspieranie z UE, Japonii i USA
 • załatwianie formalności importowych i eksportowych poprzez system IT ATLAS
  • wwóz do swobodnego obrotu
  • wwóz do aktywnego uszlachetniania lub po pasywnym uszlachetnieniu
  • wwóz do składu celnego i załatwienie wszelkich formalności związanych ze składem celnym (ATLAS-ZL), także w połączeniu z usługami logistyki magazynowej
  • wywóz do krajów trzecich
  • wywóz po aktywnym uszlachetnieniu do pasywnego uszlachetnienia
  • załatwianie formalności w zakresie procedury wysyłkowej T1 i T2 jako upoważniony nadawca i adresat
 • usługi celne poza systemem ATLAS
  • załatwianie formalności związanych z transportem w celu dokonania poprawek
  • składanie wniosków o specjalne dokumenty celne jak np. świadectwa pochodzenia EUR 1, A TR, T2 L, pozwolenie CEMT i inne.
  • clenie według procedury karnetów A.T.A. i TIR
  • załatwianie formalności celnych w innych państwach UE, Szwajcarii, Rosji, Turcji, na Ukrainie i Białorusi, a także w innych krajach Europy oraz kontynentalnej części Afryki, Ameryki, Azji i Australii

Twój osobisty kontakt ze specjalistami w zakresie serwisu celnego

 • Eksperci do spraw clenia, doradztwa celnego i zarządzania cłami
 • Osoba kontaktowa

U“Nasi eksperci celni służą osobistą pomocą i radą na każdym etapie Twojego łańcucha dostaw. Oferujemy naszym klientom doskonałe doradztwo w zakresie kompleksowych usług celnych z jednej ręki.

Nasze usługi celne możemy zaoferować pojedynczo, jako pakiet lub kompleksowa koncepcja. Do Twojej dyspozycji stoją doświadczeni eksperci Emons, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące ceł. Przejdź do formularza kontaktowego…“