Wskazówka

Identyfikator wysyłkowy (Tracking-ID) składa się z dwóch numerów (pisanych bezpośrednio po sobie i bez znaku plus) lub z numeru jednostki opakowaniowej (NVE):

 • numer klienta Emons + numer zlecenia ESIS-K
 • numer klienta Emons + numer referencyjny (numer listu przewozowego / zlecenia)
 • numer jednostki opakowaniowej (20-cyfrowy)

Serwis


FAQ – często zadawane pytania o Emons

 • Jak funkcjonuje system śledzenia przesyłek “Tracking & Tracing”?
  Do korzystania z systemu Tracking & Tracing wymagany jest kod dostępowy, który służy do zameldowania się w systemie. Po zameldowaniu masz dostęp do Twoich przesyłek i w ich historii możesz w każdej chwili sprawdzić szczegółowo drogę, jaką przebyły. Ponadto możesz bez problemu zamówić potwierdzenia dostarczenia Twoich przesyłek.
 • Co daje ESIS-K?
  ESIS-K pozwala na zarejestrowanie danych przesyłek – przez Internet i z pomocą typowej przeglądarki internetowej.
 • Do kogo mogę się zwrócić z moimi problemami i pytaniami?
  Prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem. Ten znajdziesz w naszym wykazie oddziałów.