Bardzo dziękujemy za złożoną aplikację, jak najprędzej opracujemy ją i skontaktujemy się z Tobą.